Op eigen benen: wat nu?

Wanneer je stopt met studeren schrijf je je best zo snel mogelijk in bij de VDAB als werkzoekende. Je komt dan in een beroepsinschakelingstijd terecht. Voor uitleg hierover kan je terecht bij de VDAB, RVA of je vakbond. Zij kunnen je helpen met alle formaliteiten in orde te brengen.

VDAB http://www.vdab.be/jongeren/inschrijving.shtml

RVA http://www.rva.be/nl/burgers

RIZIV http://www.riziv.fgov.be/nl/Paginas/default.aspx

Sociale Zekerheid https://www.socialsecurity.be/nl/citizen/static/infos/general/index.htm

Agentschap ondernemen http://www.agentschapondernemen.be/

Kinderbijslag http://www.famifed.be/home

Rechtenverkenner https://www.rechtenverkenner.be/Pages/Home.aspx