Wonen

Bij het huren van een woning krijg je er heel wat rechten en plichten bij als huurder. Lees meer over o.a. de huurwet en de huurovereenkomst op onderstaande websites.

www.wonenvlaanderen.be/huren

https://www.woninghuur.vlaanderen/

www.huurderssyndicaat.be

www.huurdersbond.be

Ben je met een bescheiden inkomen op zoek naar een kwaliteitsvolle en betaalbare woning, dan kan je informeren of je in aanmerking kan komen voor een sociale woning.

www.wonenvlaanderen.be

Als je met een klein inkomen moet rondkomen, kan je onder bepaalde voorwaarden een tegemoetkoming in de huurprijs aanvragen. Meer info over de huurpremie, de huursubsidie en installatiepremie vind je terug op onderstaande websites.

www.wonenvlaanderen.be

www.vlaanderen.be/nl/bouwen-wonen-en-energie